ZPUiH HASPOL 

PL (48): 795 121 024 | 48 366 80 86 

 ul. Chęcińska 15, Radom

Deklaracja zgodności - Kaptur typu KS-01

Producent, ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU “HASPOL” Janusz Stanik, ul. Chęcińska 15, 26-606 Radom, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że kaptur: KS-01 – GP 50 (filtry spawalnicze o wymiarach fi 50, gogle) i KS-01 MFP 50 (filtry spawalnicze o wymiarach 50 x 110, małe prostokątne) jest zgodny z Rozporządzeniem 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą PN EN 175:1999 „Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w technikach pokrewnych”. Produkt jest identyczny ze środkiem ochrony indywidulanej, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu UE nr UE/554/2021/1437 wyd.1 Jednostka certyfikująca: CIOP - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701, Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Jednostka notyfikowana nr 1437.Deklaracja zgodności - Kaptur typu KS-02

Producent, ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU “HASPOL” Janusz Stanik, ul. Chęcińska 15, 26-606 Radom, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że kaptur: KS-02– DFP 90 (filtry spawalnicze o wymiarach 90 x110, pasywne) i KS-02 DFA 90 (filtry spawalnicze o wymiarach 90 x 110, automatyczne) jest zgodny z Rozporządzeniem 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą PN EN 175:1999 „Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w technikach pokrewnych”. Produkt jest identyczny ze środkiem ochrony indywidulanej, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu UE nr UE/554/2021/1437 wyd.1 Jednostka certyfikująca: CIOP - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701, Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Jednostka notyfikowana nr 1437.

www.haspol.pl